Vyberte stránku

299 

ETIKETA před 100 lety

AUDIOKNIHA:

Autor Jiří Stanislav Guth-Jarkovský. Čte Jan Eisler.

Jaká byla ETIKETA před 100 lety?

„…nesluší se pozdravovati se na ulici navzájem hlučně, zastavovati, objímati a líbati se…”
„…při produkcích hudebních neudávej taktu ani hlavou, ani rukou, zvláště jsou-li při tom tvoji sousedé v nebezpečí…”
„…gentleman je pln úcty a něhy k ženám; vůči nim se mírní ve všem všudy, v hovoru s nimi je zdvořilý až úzkostlivě. Mluví o ženách i za jejich nepřítomnosti s úctou, nekompromituje jich nikdy  brání je slovem i skutkem…”
„…dívka nemluví ani příliš hlasitě, ani šeptem, hlas její nebudiž ani unylý, ani pronikavý. V hovoru sluší jí ještě více než mladíkovi vyhýbati se silným nebo titěrným výrazům, neshledává všecko báječným, nezbožňuje všecko, není jí vše hezoučké a miloučké, nádherné, rozkošné atp., pokud jde o věci docela prosté a obyčejné, aniž se stále a všemu diví nebo směje…”