Můj život bez mříží

149 

Koupit produkt

Kategorie:

Popis

Na počátku roku 2013 jsme písemně oslovili Jiřího Kajínka s nabídkou sepsat a vydat jeho autobiografi i od raného dětství až do doby, kdy se stal případ, za který je doživotně odsouzen

Po jednáních s odpovědnými úřady jsme získali povolení k opakovaným návštěvám, a mohli jsme se tak osobně domluvit na spolupráci a obsahu této knihy

Po dobu téměř jednoho roku jsme Jiřího Kajínka navštěvovali ve věznici Mírov (začátkem roku 2014 ve věznici Rýnovice), v místnosti k tomu určené, a nahrávali jeho vyprávění. Celkem jsme natočili více než 50 hodin audio záznamu, jehož obsah byl po celou dobu přípravy knihy v utajení a přístup k němu jsme měli pouze my dva. Kromě rozhovorů jsme měli možnost pořídit fotografie Jiřího Kajínka před mřížemi. Foto na obálce knihy opravdu není retuš.

Projeli jsme místa, o kterých se v knize vypráví, a která hrají důležitou roli i v autorově osobním životě. Práce na přípravě textu byla specifická, náročná, ale velmi zajímavá. Čas, strávený ve speciálních místnostech věznic Mírov a Rýnovice, byl pro nás i Jiřího Kajínka časem poznání. Autor pootevřel dvířka do nitra své osobnosti a na malý okamžik nám do něj dovolil nahlédnout. Poznali jsme velmi inteligentního, vnímavého a citlivého člověka s neuvěřitelnou pamětí a smyslem pro humor. Výborného sportovce, zapáleného rybáře, skvělého vypravěče

Měli jsme možnost osobně se přesvědčit, že mu není lhostejné, a jak moc ho trápí, stane-li se přímým svědkem křivdy vůči druhému. I po téměř dvaceti letech, prožitých, resp. přežitých, v neutěšených podmínkách jednotlivých věznic, neztratil víru, že se nakonec dočká znovuotevření svého případu a svobody

Každý má právo si o Jiřím Kajínkovi udělat úsudek dle svého rozumu. My jen konstatujeme fakta a podáváme svědectví o tom, co jsme sami osobně zažili a vyslechli

Text prošel pouze částečnou redakční úpravou, aby byla zachována autentičnost stylu vyprávění samotného autora

Smajlíci, použití v textu, jsou originály vybrané z vlastnoručně psaných dopisů. Pro Jiřího Kajínka jsou typické, ve svých textech jimi nešetří, a proto jsme se rozhodli, podělit se o jejich úsměv i se čtenáři

Jan Eisler a Romana Homonická

Toto nové vydání knihy vychází v době, kdy je Jiří Kajínek na svobodě na základě milosti udělené prezidentem České republiky

V zájmu autentičnosti byly všechny texty ponechány v původním znění tak, jak byly napsány původně v neutěšených podmínkách režimu zvýšené ostrahy ve věznici na hradě Mírov. I po propuštění na svobodu není mezi uvedenými fakty nic, co by mělo být řečeno jinak.