Jak přežít nejen teroristický útok

Jak přežít nejen teroristický útok

149,00 

Nebezpečí tohoto světa je mnohem větší, než si myslíme a připouštíme! Terorismus s námi byl, je a bude. Jen se budou měnit aktéři, způsoby provedení útoků a cíle, kterých chtějí teroristé dosáhnout. Otázkou není, JESTLI u nás také dojde k teroristickému útoku.

Nevíme jen KDY – KDE – JAK.

TERORISTICKÉ ÚTOKY

Bomba – Střelec – Auto najíždějící do lidí – Únos letadla

DALŠÍ HROZBY

Blackout – Hrozby na cestách – Nebezpečí na internetu

Popis

Naučte se ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, která zvýší vaši šanci na přežití nejen v případě teroristického útoku.

Evakuovat, nebo ne?
Utíkat, nebo zalehnout na zem?
Poslechnout útočníka, nebo jít proti němu?

Gen. Ing. Andor Šándor (v záloze) je bývalý náčelník Vojenské zpravodajské služby ČR a uznávaný odborník na otázky bezpečnosti, hrozby terorismu a krizový management. Poradce v oblasti bezpečnosti. Je absolventem Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově. Prošel kurzem řízení obranných zdrojů pro nejvyšší představitele obrany v Kalifornii, USA. Vystudoval Školu obranných studií NATO v Římě. Dlouhodobě se věnuje předávání svých zkušeností mladé generaci a dalším zájemcům. Přednášel mimo jiné na Oxford University, University of New York in Prague, Prague Security Study Institute, VŠE v Praze či na Univerzitě Karlově. Je předním odborníkem na problematiku hrozby rozsáhlého výpadku elektrické energie, tzv. blackoutu.