Jednorázovost jako systémová chyba, 10. 10. 2018, Praha

4 700  bez DPH

(5 687  s DPH)

Obaly patří k logistice stejně jako doprava, skladování, manipulace. Dokonce jsou více, než jen pouhou slupkou bránící poškození zboží a výrobků. Jsou základním stavebním kamenem logistiky. Bohužel je tato skutečnost mnohdy zapomenuta a obal stal se tím posledním, co někoho zajímá.

Cílem workshopu je ukázat odlišný přístup a vrátit obalům v nastavení logistiky místo, které jim náleží, a to bez ohledu na to z jakého jsou materiálu, či jak dlouhou cestu mají za sebou. Jedním z klíčových témat je pochopení skutečnosti, která byla použita i za název tohoto workshopu, tedy že JEDNORÁZOVOST JE SYSTÉMOVOU CHYBOU a u obalů to platí stonásobně.

Poslání kurzu:Otevřít oči účastníkům a narušit profesní slepotu s cílem získat možnost, jak z problém centra, udělat centrum profitové, kontrolní a řídící.

Katalogové číslo: 316-1 Kategorie:

Popis

Obsah

  • Definice pojmů
  • Aktuální stav a technologie
  • Existující nástroje managementu obalových kont
  • Systémy aplikované v průmyslové praxi
  • Dělení odpovědností v rámci subdodavatelského řetězce
  • Lokální a Globální aspekty
  • Interní a externí toky obalů a jejich sledování
  • Jednorázové obaly a jejich uplatnění
  • Vratné obaly
  • Další kategorie
  • Nové technologie a materiály aplikované ve výrobě obalů
  • Sustainability a udržitelnost z pohledu obalů
  • Novinky na trhu
  • Obal jako KPI
  • Je obal Odpad?
  • Příklady z průmyslové a logistické praxe
  • Nové nástroje managementu obalů
  • Případové studie aplikovatelnosti a aplikace změn
  • Pojmy

  Celý workshop je koncipován jako interaktivní platforma jejíž efektivita je dána zapojením všech účastníků do diskuze a procesu. V rámci workshopu bude dána možnost vyjadřovat se nejen k probíranému tématu, ale vnést do procesu i vlastní zkušenosti s možnosti najít řešení případných problémů a to včetně nákladovosti, ztrát, chybovosti a dalších položek.

  Workshop lze realizovat jak externě, tak i interně a to v rozsahu odpovídajícím zadavateli 1, či dva dni.