Logistika distribuce a skladování, 6. – 7. 11. 2018, Ostrava

7 800  bez DPH

(9 438  s DPH)

Jak efektivně řídit cesty zboží od dokončení výroby po předání zákazníkům? Jaké činnosti sem patří a jak je naplánovat a optimalizovat? Umíte odhadnout potřebu, velikost a rozmístění skladů? Které faktory ovlivňující strategii distribuce a skladování?Kdo, kdy a v jaké míře nese riziko a náklady spojené s přepravou zboží od předávajícího ke kupujícímu? Přihlaste se na náš kurz, kde se seznámíte s moderně pojatým řízením a uskutečňováním materiálového toku v dodavatelském řetězci i uvnitř firmy.

Katalogové číslo: 336 Kategorie:

Popis

Obsah

 • 1. Praktické řešení úloh pro oblasti:

  • Distribuce
  • Skladování
  • Dopravy
  • Manipulace

  2. Případové studie a výsledky reálných projektů
  3. Nejnovější technologie pro identifikaci
  4. Logistika nebezpečných věcí, city-logistika
  5. Projektování výrobních a skladových dispozic
  6. Projektování distribučních sítí

Cíl

 • orientovat se v moderních distribučních systémecha konceptech SCM
 • správně volit distribuční síť a kalkulovat její výkonové a ekonomické parametry
 • používat moderní logistické a informační technologie pro distribuci
 • aplikovat dostupné skladové systémya skladové technologie
 • používat různorodé systémy řízení skladových lokací
 • počítat a vyhodnocovat intenzitu manipulace s materiálem
 • orientovat se v obalových technologiích
 • orientovat se v dopravních systémech a jejich parametrech
 • používat systematické projektování pro návrhy dispozic (lay-out) skladů a výrobních provozů
 • pochopit zásady logistiky nebezpečných věcí
 • porozumět trendům v oblasti city-logistiky
 • používat moderní identifikační systémy a standardy GS1